Rolnictwo ekologiczne


Rolnictwo ekologiczne to alternatywna metoda gospodarowania  o zrównoważonej produkcji roślinnej jaki i zwierzęcej w obrębie danego gospodarstwa oparty na środkach pochodzenia biologicznego i mineralnego nieprzetworzonych metodami technologicznymi.
Główne założenia rolnictwa ekologicznego:

 • wykluczenie stosowania nawozów i pestycydów, które mogą być szkodliwe dla środowiska przyrodniczego, a ich pozostałości gromadzą się w produktach
   
 • uprawa przystosowana do danego terenu wraz z płodozmianem sprzyjającym naturalnej żyzności gleby i hodowlą dostosowaną do określonego areału
   
 • wytwarzanie żywności , która człowiekowi pomaga, nie szkodzi
   
 • harmonijny związek pomiędzy produkcją roślinną  i zwierzęcą
   
 • stworzenie zwierzętom optymalnych warunków bytu oraz ich żywienie oparte na paszach z własnego gospodarstwa
   
 • podstawowymi nawozami są nawozy organiczne
   
 • maksymalne ożywienie- aktywizacja biologiczna gleby, gleba przez cały rok pokryta roślinnością
   
 • naturalna ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami


Dopłaty do rolnictwa ekologicznego na podstawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013) w ramach pakietu: Rolnictwo Ekologiczne:

 

Warianty rolnośrodowiskowe
Wysokość płatności (zł)
Wariant 2.1 Uprawy rolnicze (z certyfikatem zgodności)
790zł/ha
Wariant 2.2 Uprawy rolnicze (w okresie przestawiania)
840zł/ha
Wariant 2.3 Trwałe użytki zielone (z certyfikatem zgodności)
260 zł/ha
Wariant 2.4 Trwałe użytki zielone (w okresie przestawiania)
330zł/ha
Wariant 2.5 Uprawy warzywne (z certyfikatem zgodności)
1300zł/ha
Wariant 2.6 Uprawy warzywne (w okresie przestawiania)
1550zł/ha
Wariant 2.7 Uprawy zielarskie (z certyfikatem zgodności)
1050zł/ha
Wariant 2.8 Uprawy zielarskie (w okresie przestawiania)
1150zł/ha
Wariant 2.9 Uprawy sadownicze + jagodowe (z certyfikatem zgodności)
1540zł/ha
Wariant 2.10 Uprawy sadownicze + jagodowe (w okresie przestawiania)
1800zł/ha
Wariant 2.11 Pozostałe uprawy sadownicze + jagodowe (z certyfikatem zgodności)
650zł/ha
Wariant 2.12 Pozostałe uprawy sadownicze + jagodowe (w okresie przestawiania)
800zł/ha

  Zobacz więcej:

uprawy ekologiczne

ekologiczny chów zwierząt

jednostki certyfikującePatronat medialny