Program rolnośrodowiskowy

 

Program rolnośrodowiskowy  realizuje się w ramach co najmniej jednego z następujących pakietów rolnośrodowiskowych:

 

 
Lp.
Pakiety rolnośrodowiskowe
Lp.
Warianty rolnosrodowiskowe
Wysokość płatności rolnośrodo-wiskowej
1.
Rolnictwo zrównoważone
Wariant 1.1.
Zrównoważony system gospodarowania
360 zł/ha
2.
Rolnictwo ekologiczne
Wariant 2.1.
Uprawy rolnicze (z certyfikatem zgodności)
790 zł/ha
Wariant 2.2.
Uprawy rolnicze (bez certyfikatu zgodności)
840 zł/ha
Wariant 2.3.
trwałe użytki zielone (z certyfikatem zgodności)
260 zł/ha
Wariant 2.4.
trwałe użytki zielone (bez certyfikatu zgodności)
330 zł/ha
Wariant 2.5.
Uprawy warzywne (z certyfikatem zgodności)
1300 zł/ha
Wariant 2.6.
Uprawy warzywne (bez certyfikatu zgodności)
1550 zł/ha
Wariant 2.7.
Uprawy roślin zielarskich (z certyfikatem zgodności)
1050 zł/ha
Wariant 2.8.
Uprawy roślin zielarskich (bez certyfikatu zgodności)
1150 zł/ha
Wariant 2.9.
Uprawy sadownicze określone w rozporządzeniu ministra rolnictwa (z certyfikatem zgodności)
1540 zł/ha
Wariant 2.10.
Uprawy sadownicze określone w rozporządzeniu ministra rolnictwa (bez certyfikatu zgodności)
1800 zł/ha
Wariant 2.11.
Uprawy sadownicze (z certyfikatem zgodności)
650 zł/ha
Wariant 2.12.
Uprawy sadownicze (bez certyfikatu zgodności)
800 zł/ha
3.
Ekstensywne trwałe użytki zielone
Wariant 3.1.
Ekstensywna gospodarka na łąkach i pastwiskach
500 zł/ha
4.
Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000
Wariant 4.1.
Ochrona siedlisk lęgowych ptaków
1 200 zł/ha
Wariant 4.2.
Mechowiska
1 200 zł/ha
Wariant 4.3
Szuwary wielkoturzycowe
800zł/ha
Wariant 4.4.
Łąki trzęślicowe i selernicowe
1 200 zł/ha
Wariant 4.5
Murawy ciepłolubne
1 200 zł/ha
Wariant 4.6.
Półnaturalne łąki wilgotne
800 zł/ha
Wariant 4.7.
Półnaturalne łąki świeże
800 zł/ha
Wariant 4.8.
Bogate gatunkowo murawy bliźniczkowe
800 zł/ha
Wariant 4.9.
Słonorośla
1 190 zł/ha
Wariant 4.10.
Użytki przyrodnicze
550 zł/ha
5.
Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000
Wariant 5.1.
Ochrona siedlisk lęgowych ptaków
1 370 zł/ha
Wariant 5.2.
Mechowiska
1 390 zł/ha
Wariant 5.3
Szuwary wielkoturzycowe
910 zł/ha
Wariant 5.4.
Łąki trzęślicowe i selernicowe
1 390 zł/ha
Wariant 5.5
Murawy ciepłolubne
1 380 zł/ha
Wariant 5.6.
Półnaturalne łąki wilgotne
840 zł/ha
Wariant 5.7.
Półnaturalne łąki świeże
840 zł/ha
Wariant 5.8.
Bogate gatunkowo murawy bliźniczkowe
870 zł/ha
Wariant 5.9.
Słonorośla
1 190 zł/ha
Wariant 5.10.
Użytki przyrodnicze
550 zł/ha
6.
Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie
Wariant 6.1.
Produkcja towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych
570 zł/ha
Wariant 6.2.
Produkcja nasienna towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych
800 zł/ha
Wariant 6.3.
Produkcja nasienna na zlecenie banku genów
4700 zł/ha
Wariant 6.4.
Sady tradycyjne
2100 zł/ha
7.
Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie
Wariant 7.1.
Zachowanie lokalnych ras bydła
1140 zł/szt.
Wariant 7.2
Zachowanie lokalnych ras koni
1500 zł/szt.
Wariant 7.3.
Zachowanie lokalnych ras owiec
320 zł/szt.
Wariant 7.4
Zachowanie lokalnych ras świń
570 zł/szt.
8.
Ochrona gleb i wód
Wariant 8.1.
Wsiewki poplonowe
330 zł/ha
Wariant 8.2.
Międzyplon ozimy
420 zł/ha
Wariant 8.3.
Międzyplon ścierniskowy
400 zł/ha
9
Strefy buforowe
Wariant 9.1.
Utrzymanie 2-metrowych stref buforowych
44 zł /100 mb
Wariant 9.2.
Utrzymanie 5-metrowych stref buforowych
110 zł/100 mb
Wariant 9.3.
Utrzymanie 2-metrowych miedz śródpolnych
40 zł /100 m
Wariant 9.4.
Utrzymanie 5-metrowych miedz śródpolnych
100 zł /100 m
 


Jakie pakiety są najlepsze dla Twojego gospodarstwa?
Skontaktuj się z doradcą rolnośrodowiskowym
 Patronat medialny