Doradcy PROW

Doradca w Twoim powiecieznajdź doradcę w swoim powiecie
Witamy wszystkich. Jeżeli czytasz ten tekst to znaczy, że jesteś osobą która szuka doradcy lub jesteś doradcą, który szuka dalszej mozliwości rozwoju. W obydwu przypadkach trafiłeś doskonale. Nasz serwis powstał głównie z myślą informowania i dawania prywatnym firmom doradczym możliwość budowania jednej wspólnej organizacji, która pozwoli osiągnąć jeszcze więcej sukcesów.

Wiadomości

Płatności na zazielenienie - obszary proekologiczne

 

Rolnik posiadający ponad 15 ha gruntów ornych od 2015 roku zobowiązany będzie do utrzymania przynajmniej 5% gruntów ornych w formie obszarów proekologicznych.

...więcej

Płatności na zazielenienie - nowa płatność, nowe wymogi

 

Od 2015 roku wszyscy rolnicy ubiegający się o jednolitą płatność obszarową otrzymają także płatność z tytułu realizacji praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska – płatność na zazielenienie.

...więcej

Poprawimy Twój wniosek na Młodego Rolnika

 

23.06.2014 roku zakończył się nabór wniosków o pomoc z PROW 2007-2013 z działania: „Ułatwianie startu młodym rolnikom”

...więcej

15 maja rusza nabór na Młodego Rolnika

 

Od 15 maja do 21 czerwca będzie można ubiegać się o premię z działania Młody Rolnik jeszcze z PROW 2007-2013.

 

 

...więcej

W 2014 roku będzie nabór na młodego rolnika

 

Stanisław Kalemba – minister rolnictwa poinformował, iż w roku 2014 znajdują się jeszcze pieniądze dla młodych rolników z PROW 2007-2013. Pieniądze mają zostać przesunięte z działań, których budżet nie został w pełni wykorzystany w tym z „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”.

...więcej

Pomoc żywnościowa

 

Komisja Europejska podjęła decyzję o przedłużeniu dystrybucji żywności w ramach programu PEAD 2013 do 28 lutego 2014. Z wnioskiem w tej sprawie zwróciła się do Komisji Europejskiej Polska i uzyskała poparcie Hiszpanii i Słowenii.

...więcej

Zwrot podatku akcyzowego 2014


Od 1 do 28 lutego 2014 roku można ubiegać się o częściowy zwrot pieniędzy wydanych na olej napędowy. 

...więcej

Pierwszy dzik w Polsce zarażony ASF


W gminie Szudziałowo, ok. 900 m od granicy z Białorusią został znaleziony padły dzik. 13 lutego 2014 roku zostały pobrane próbki od padłego zwierzęcia na obecność wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF).

...więcej

Konsultacje publiczne projektu PROW 2014 -2020 do 7 marca 2014 roku

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło 14 lutego br. konsultacje publiczne projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Rozwoju Obszarów w Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020).

...więcej

Sejm przyjął Izby Rolnicze

 

6 lutego odbyło się Posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat projektu PROW 2014-2020. W spotkaniu tym uczestniczyli prezesi oraz delegaci Krajowej Rady Izb Rolniczych. Minister rolnictwa w trakcie posiedzenia przedstawił II wersję projektu PROW 2014-2020.

...więcej

Wysokość dopłat bezpośrednich za 2013 rok

 

Zgodnie z unijnymi przepisami Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę tych dopłat od 2 grudnia ubiegłego roku, a zakończy je do 30 czerwca 2014 r. Stawki płatności bezpośrednich za 2013 rok wynikające z rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

...więcej

Trwa wypłata dopłat bezpośrednich za 2013 rok


Do 17 lutego 2014 roku w ramach dopłat bezpośrednich za 2013 rok trafiło blisko 8,3 mld złotych do ponad 978 tyś. rolników. Zgodnie z unijnymi przepisami Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę tych dopłat od 2 grudnia ubiegłego roku, a zakończy je do 30 czerwca 2014 r.

...więcej

Owoce w szkole

 

Komisja Europejska uruchomiła w roku szkolnym 2009/2010 program owoce w szkole. Program ten z roku na rok cieszy się w Polsce coraz większa popularnością.

...więcej

Konferencja o wędzeniu wędlin


10.02.2014 roku w Lublinie odbyła się konferencja prasowa połączona z seminarium pt.: "Substancje smoliste – żywność – wymagania". W konferencji uczestniczył podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk, marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Hetman oraz ponad sześćdziesięciu przedstawicieli zakładów wędliniarskich z terenu województwa lubelskiego.

...więcej

Konsultacje PROW 2014-2020 do 14 lutego 2014


Trwają konsultacje społeczne  II projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa konsultacje publiczne potrwają do 14 lutego 2014 roku.

...więcej

Dopłaty do materiału siewnego 2014


Od 15 stycznia do 25 czerwca 2014 roku Agencja Rynku Rolnego będzie przyjmować wnioski o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. O dopłaty mogą ubiegać się producenci rolni, którzy zakupili i zużyli do siewu lub sadzenia w terminie od 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca 2014 r. materiał siewny zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka.

...więcej

Nie dla wszystkich modernizacja z PROW 2014-2020

 

Do 14 lutego 2014 roku ma potrwać III etap konsultacji społecznych z PROW 2014 -2020. Z zgodnie ze wstępnymi założeniami będzie kontynuowane działanie: modernizacja gospodarstw rolnych, które cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem w PROW 2007-2013.

...więcej

Kredyty klęskowe

 

ARiMR chce także dopłacić 2,8 mln złotych do kredytów klęskowych (linie kredytowe nKL01 i nKL02) o które rolnik może się starać w:

...więcej

Kredyty z częściową spłatą kapitału

 

Jak podaje ARiMR instytucja ta chce przekazać 10 mln złotych bankom na dopłaty do udzielonych kredytów z częściową spłata kapitału (linia kredytowa CSK).

...więcej

7,4 mln złotych dopłaty do kredytów inwestycyjnych

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) chce dopłacić w I kwartale 2014 roku 7,4 mln złotych do kredytów inwestycyjnych.

...więcej

PROW 2014 -2020 Nie dla drobiarzy

 

Trwa 3 etap konsultacji publicznych PROW 2014-2020. Jak zapewnia minister rolnictwa Stanisław Kalemba na nowy PROW ma być przeznaczone 13,5 mld złotych.

...więcej

PROW 2014 -2020 będzie wspierać finansowo promowanie wysokiej jakości żywności

 

Do krajowych systemów jakości należy między innymi uczestnictwo w integrowanej produkcji roślin, rolnictwo ekologiczne, system jakości w zakresie mięsa wieprzowego i drobiowego oraz w zakresie produkcji wędlin.

...więcej

PROW 2014 -2020 dofinansuje rolników uczestniczących w systemach, jakości produktów

 

Jednym z głównych celów Wspólnej Polityki Rolnej jest zapewnienie wysokiej, jakości produktom żywnościowym. W celu weryfikacji, jakości i jej ochrony, tworzone są systemy wyróżniania, jakości żywności. Takimi systemami unijnymi, są systemy rejestracji i oznaczeń produktów regionalnych i tradycyjnych oraz rolnictwo ekologiczne, które wiążą się z wyższymi kosztami produkcji.

...więcej

PROW 2014 -2020 - Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika lub grupy rolników

 

W budżecie nowego programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 znajdą się pieniądze na skorzystanie z doradztwa przez rolników oraz posiadaczy lasów, a także na szkolenia zawodowe doradców.

...więcej

PROW 2014 -2020 a usługi doradcze


 W budżecie nowego programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 znajdą się pieniądze na skorzystanie z doradztwa przez rolników oraz posiadaczy lasów, a także na szkolenia zawodowe doradców.

...więcej

PROW 2014 -2020 - Będą pieniądze na szkolenia doradców

 

Oprócz usług doradczych dla rolników i posiadaczy lasów przewidziane są także pieniądze na szkolenia doradców, którzy te usługi będą świadczyć.

...więcej

PROW 2014 -2020 - Właściciele lasów - czas na poradę

Podobnie jak w przypadku rolników, każdy posiadacz lasów będzie mógł skorzystać z porady doradczej, która będzie świadczona przez publiczne i prywatne podmioty doradcze.

...więcej

PROW 2014 -2020 - Będą pieniądze na działania informacyjne wśród rolników

 

W nowy projekcie rozporządzenia PROW 2014 -2020 znalazły się pieniądze na inwestycje w projekty demonstracyjne w zakresie produkcji rolnej i leśnej lub przetwórstwa rolno-spożywczego służące promowaniu innowacji oraz na działania upowszechniające dobre praktyki lub innowacyjne rozwiązania.

...więcej

PROW 2014-2020 a obszary ONW

 

Trwa III etap konsultacji publicznych projektu rozporządzenia PROW 2014- 2020.
W nowym PROW 2014-2020 przewidziane są płatności dla obszarów ONW z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami.

...więcej

W nowym PROW 2014-2020 będą pieniądze na szkolenia rolników

 

Zgodnie z projektem rozporządzenia PROW 2014-2020 z dnia 24 stycznia 2014 roku znajdą się pieniądze na działanie: szkolenia zawodowe i nabywanie umiejętności

...więcej

Zalesianie gruntów 2014

 

W 2014 roku ARiMR planuje nabór wniosków na zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne jeszcze na zasadach obowiązujących w PROW 2007-2020.

 

...więcej

Dopłaty bezpośrednie a nowy PROW 2014-2020


Polscy rolnicy w ramach wsparcia finansowanego ze środków Wspólnej Polityki Rolnej otrzymali pierwsze dopłaty w roku 2004.
W Polsce wysokość stawek płatności za dany rok uzależniona jest od kursu euro do złotówki a z roku na rok rośnie ta stawka rośnie.
Tab.1 Wysokość dopłat bezpośrednich w latach 2010-2013

...więcej

Płatności rolnośrodowiskowe 2014

 

W 2014 beneficjentów płatności rolnośrodowiskowej czekają znaczne zmiany. Zgodnie z uchwałą nr 84 przyjętą 12 listopada ubiegłego roku na posiedzeniu Komisji Monitorującej PROW na lata 2007-2013 rolnicy nie będą mogli już w tym roku skorzystać ze wszystkich pakietów programu rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013. Natomiast nowy program rolno-środowiskowo-klimatyczny wystartuje dopiero w roku 2015.

...więcej

Dotacje unijne dla rolników 2014

 

Rok 2014 będzie rokiem przejściowym między PROW 2007-2013 a PROW 2014-2020. Część wsparcia w ramach działań unijnych będzie jeszcze wypłacana na starych zasadach. Przyznanie pomocy w ramach płatności bezpośrednich w roku 2014 odbędzie się na tych samych warunkach, jak w 2013 roku.

...więcej

PROW 2014-2020 - Modernizacja gospodarstw rolnych ograniczy inwestycje w mleczarstwie


Zgodnie z projektem PROW 2014-2020 rolnik będzie mógł skorzystać z pomocy na materialne i niematerialne inwestycje poprawiające ogólne wyniki gospodarstw rolnych to jest poprawę konkurencyjności lub zwiększenie rentowności gospodarstwa.

...więcej

PROW 2014-2020 - Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

 

Trwa III etap konsultacji publicznych PROW 2014-2020. Zgodnie z założeniami nowego PROW rolnik będzie mógł skorzystać z działania: premie na rozpoczęcie działalności rolniczej. Pomoc będzie wypłacana w formie premii w dwóch ratach. Pierwsza rata w wyniesie 80% kwoty pomocy, natomiast pozostałe 20 % będzie wypłacane w zależności od prawidłowej realizacji założeń biznesplanu.

...więcej

PROW 2014-2020 - Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych

 

Beneficjent będzie mógł otrzymać nawet 500 tyś. euro z działania Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych jak zakłada projekt PROW 2014 -2020.
Ktoś będzie mógł skorzystać z pomocy?:

...więcej

PROW 2014-2020 - Modernizacja gospodarstw rolnych dla producentów prosiaków


Zgodnie z nowym projektem PROW 2014-2020 producenci rolni, którzy będą chcieli zainwestować w produkcję prosiaków będą mogli liczyć na szczególne traktowanie.
O pomoc będzie mógł ubiegać się rolnik, którego wielkość ekonomiczna gospodarstwa wyniesie, co najmniej 15 tyś. euro i nie będzie większa niż 500 tyś. euro rocznie

...więcej

Modernizacja gospodarstw rolnych – dla kogo pomoc?

 

Trwają konsultacje publiczne projektu PROW 2014-2020. W ramach działania modernizacja gospodarstw rolnych beneficjent będzie mógł się starać o pomoc, która może wynieść nawet 1,5 mln złotych.

...więcej

PROW 2014-2020 - Modernizacja gospodarstw rolnych

 

W nowym PROW 2014-2020 rolnik będzie mógł skorzystać z pomocy na materialne i niematerialne inwestycje poprawiające ogólne wyniki gospodarstw rolnych. Do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa zalicza się: poprawę konkurencyjności lub zwiększenie rentowności gospodarstwa.

...więcej

PROW 2014-2020 - Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw

 

W ramach PROW 2014-2020 pomoc dla małych gospodarstw rolnych będzie przyznawana na restrukturyzację gospodarstwa. Przebudowa będzie polegać na zasadniczych zmianach w gospodarstwie prowadzących do poprawy konkurencyjności i zwiększenie rentowności poprzez wzrost wielkości ekonomicznej.

...więcej

PROW 2014-2020 – Jaka premia dla małych gospodarstw?

 

W nowym PROW 2014-2020 małe gospodarstwa będą mogły liczyć na pomoc inwestycyjną w wysokości 60 tyś. złotych.

...więcej

Pieniądze dla Polski w ramach WPR 2014-2020

 

Jak podaje Ministerstwo Rolnictwa Unia Europejska wypłaci ze swojego budżetu Polsce 114 mld euro w tym 82,5 mld euro na politykę spójności natomiast 32,1 mld euro przeznaczone będzie na politykę rolną.

...więcej

PROW 2014-2020 - Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

 

W nowym PROW 2014-2020 rolnicy zajmujący się przetwarzaniem własnych produktów będą mogli skorzystać z działania: przetwórstwo i marketing produktów rolnych. O pomoc będzie mógł się starać rolnik, domownik, małżonek rolnika ubezpieczony w pełnym zakresie w KRUS – dotyczy rolników składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.

...więcej

PROW 2014-2020 - Rolnictwo ekologiczne

 

Według projektu PROW 2014-2020 rolnictwo ekologiczne będzie odrębnie dotowanym działaniem. Głównym zadaniem rolnictwa ekologicznego jest wspieranie dobrowolnych zobowiązań rolnika, który postanowi utrzymać lub przejść na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego. Wszystkie uprawy w ramach rolnictwa ekologicznego będą podlegać kontrolom jednostek certyfikujących.

...więcej

PROW 2014-2020 - Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie

 

Pakiet 7 zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego będzie finansowany z PROW 2014-2020. Do głównych celów tego pakietu nalżą: zachowanie rodzimych ras zwierząt poprzez po przez hodowlę lokalnych ras zwierząt zagrożonych wyginięciem, wpisanych do księgi hodowlanej oraz obranych programem ochrony zasobów genetycznych.

...więcej

PROW 2014-2020 - Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie

 

Pakiet 6 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego będzie dofinansowany z PROW 2014-2020. Do głównych celów tego pakietu nalżą: zachowanie ginących i cennych odmian, gatunków, ekosystemów, dywersyfikacja upraw na obszarach wiejskich a także produkowanie nasion lokalnych lub starych odmian roślin uprawnych oraz produkcja materiału siewnego

...więcej

PROW 2014-2020 - Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000Pakiet 5 Cenne siedliska  poza obszarami  Natura 2000 w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego będzie dotowany z PROW 2014-2020.
Do głównych zadań tego pakietu należy: ograniczenie nawożenia, stosowanie odpowiednich ilości i terminów pokosów oraz intensywności wypasu na łąkach i pastwiskach cennych przyrodniczo a znajdujących się poza obszarami Natura 2000.

...więcej

PROW 2014-2020 - Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000

 

Pakiet 4 Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego będzie dotowany z PROW 2014-2020. Do głównych celów tego pakietu należy: poprawa bytowania zagrożonych gatunków ptaków oraz ochrona cennych siedlisk poprzez stosowanie tradycyjnych, ekstensywnych sposobów użytkowania tych siedlisk.

...więcej

PROW 2014-2020 - Zachowanie i reintrodukcja sadów tradycyjnych

 

Zachowanie i reintrodukcja sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych będzie 3 pakietem w ramach działania rolno-środowisko-klimatycznego PROW 2014-2020.
Do najważniejszych zadań pakietu będzie zachowanie i zwiększenie powierzchni sadów dawnych odmian drzew owocowych.

...więcej

PROW 2014-2020 - Ochrona gleb i wód

 

Ochrona gleb i wód będzie 2 pakietem w ramach działania rolno-środowisko-klimatycznego PROW 2014-2020.Głównym założeniem tego pakietu będzie odpowiednie użytkowanie gleb, ochrona przed erozją wodną i wietrzną, przeciwdziałanie utracie substancji organicznej w glebie a także ochrona wód przez zanieczyszczeniami.

...więcej

PROW 2014-2020-Rolnictwo zrównoważone

 

Zgodnie z projektem PROW 2014-2020 rolnictwo zrównoważone ma być dotowane w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego .
Rolnictwo zrównoważone ma promować racjonalne stosowanie nawozów przez co ograniczy się negatywny wpływ rolnictwa na środowisko oraz stosowanie prawidłowego doboru i następstwa roślin w postaci płodozmianu.

...więcej

PROW 2014-2020 - III etap konsultacji publicznych

 

Jak podaje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 24.01.2014 roku rozpoczął się już kolejny III etap konsultacji publicznych PROW 2014-2020.
Uwagi odnośnie nowego projektu PRO2W 2014-2020 będzie można przekazać do dnia 10 lutego 2014 roku wyłącznie na udostępnionym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi formularzu elektronicznym.

...więcej

PROW 2014-2020 - Program rolnośrodowiskowy


 

Jak podaje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają konsultacje społeczne projektu PROW 2014-2020.
Wśród rolników sporo kontrowersji wzbudza projekt rozporządzenia obejmujący program rolnośrodowiskowy z PROW 2014-2020.

...więcej

PROW 2014-2020

 

Zgodnie z informacjami przekazanymi na konferencji prasowej zorganizowanej 13 stycznia 2014 roku przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na realizację w Polsce Wspólnej Polityki Rolnej przeznaczone będzie 42,4 mld euro.

...więcej

Młody Rolnik 2014

 

Stanisław Kalemba – minister rolnictwa poinformował, iż w roku 2014 znajdują się jeszcze pieniądze  dla młodych rolników z PROW 2007-2013. Pieniądze mają zostać przesunięte z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, które nie cieszyło się tak dużą popularnością wśród beneficjentów.

...więcej

Poprawki do wniosku i biznesplanu na Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 2013

26 kwietnia 2013r. zakończył się nabór wniosków o pomoc z PROW 2007-2013 na ,,Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw’’.
Jeśli jesteś osobą, która indywidualnie wypełniła wniosek a teraz potrzebuje pomocy w dokonywaniu poprawek my chętnie się tym zajmiemy. Przygotujemy za Ciebie załączniki tj. biznes plan i pomożemy skompletować brakujące dokumenty oraz poprawić wypełniony przez Ciebie wniosek. Jeśli potrzebujesz naszej pomocy zadzwoń lub napisz:

Tel. 61-28 28 847

Mail: biuro@agroabc.pl

 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 2014

...więcej

Nabór wniosków o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych" rozpocznie się w marcu

Od 27 marca do 23 kwietnia 2013 r. można będzie składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych".

...więcej

ARiMR wypłaca wsparcie rolnikom gospodarującym w niekorzystnych warunkach lub trudnym terenie (dopłaty ONW)

W Polsce ponad połowa rolników ubiegających się o dopłaty bezpośrednie, gospodaruje w niekorzystnych warunkach np. na obszarach o zbyt małych albo zbyt dużych opadach deszczu lub w trudnym terenie np. na słabych glebach lub w górach (tzw. obszary ONW).

...więcej

Trwa wypłata dopłat bezpośrednich i płatności rolnośrodowiskowych za 2012 r.

Zgodnie z przepisami prawa, od 3 grudnia 2012 r. ARiMR rozpoczęła wypłatę  dopłat bezpośrednich i płatności rolnośrodowiskowych za 2012 rok.

...więcej

ARiMR prowadzi pięć naborów wniosków o pomoc w ramach PO RYBY 2007 - 2013

Obecnie ARiMR prowadzi pięć naborów wniosków w ramach PO RYBY 2007 - 2013. A Są to:

...więcej

ARiMR wypłaca wsparcie rolnikom gospodarującym w niekorzystnych warunkach lub trudnym terenie (dopłaty ONW)

W Polsce ponad połowa rolników ubiegających się o dopłaty bezpośrednie, gospodaruje w niekorzystnych warunkach np. na obszarach o zbyt małych albo zbyt dużych opadach deszczu lub w trudnym terenie np. na słabych glebach lub w górach (tzw. obszary ONW).

...więcej

Trwa wypłata dopłat bezpośrednich i płatności rolnośrodowiskowych za 2012 r.

Zgodnie z przepisami prawa, od 3 grudnia 2012 r. ARiMR rozpoczęła wypłatę tegorocznych dopłat bezpośrednich i płatności rolnośrodowiskowych.

...więcej

ARiMR przekazał bankom pieniądze na dopłaty do kredytów inwestycyjnych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczyła 22,5 mln zł na dopłaty do nowych kredytów inwestycyjnych, które będą udzielane w I kwartale 2013 r.

...więcej

Agencja uruchamia dodatkową pulę środków na dopłaty do kredytów z częściową spłatą kapitału (linia kredytowa CSK)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi dla banków współpracujących z ARiMR dodatkowe 2 mln złotych na dopłaty do kredytów z częściową spłatą kapitału (linia kredytowa CSK) udzielanych w 2012 r.

...więcej

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013. W Polsce działa 336 takich grup.

Wsparcie z cieszących się dużą popularnością działań "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" można oprócz osi 3 PROW 2007 - 2013 otrzymać również w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013 w działaniu 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. W tym przypadku wnioski o udzielenie wsparcia należy składać  do Lokalnych Grup Działania (LGD).
 

...więcej

ARiMR rozpoczyna wypłatę płatności bezpośrednich i płatności rolnośrodowiskowych za 2012 r.

Zgodnie z przepisami prawa, od 3 grudnia 2012 r. ARiMR rozpoczęła wypłatę tegorocznych dopłat bezpośrednich i płatności rolnośrodowiskowych. Wiosną tego roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło w Agencji ok. 1,36 miliona rolników, a spośród nich ok. 115 tys. ubiega się dodatkowo o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych. 

...więcej

Oceny pracy ARiMR nadal rosną. Kolejne badania opinii publicznej to potwierdzają.

Raport "Polska Wieś i Rolnictwo - jesień 2012" przygotowany przez firmę BioStat wskazuje,  że praca Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oceniana jest jeszcze lepiej niż wiosną tego roku.

...więcej

Dodatkowe 4 mln zł na dopłaty do kredytów z częściową spłatą kapitału (linia kredytowa CSK)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi dla banków współpracujących z ARiMR dodatkowe 4 mln złotych na dopłaty do kredytów z częściową spłatą kapitału (linia kredytowa CSK) udzielanych w 2012 r.

...więcej

Ponad 39,5 miliarda złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007-13. Polska jest liderem realizacji Programu w Unii Europejskiej.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wdraża Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w najszybszym tempie pośród wszystkich państw Unii Europejskiej.

...więcej

Unia Europejska wysoko oceniła przygotowaną przez ARiMR promocję PROW 2007 - 2013

Kampania promująca Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w piątej transzy   popularnego serialu  "Ranczo" , przygotowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zakwalifikowana została do finału konkursu na najlepszy innowacyjny projekt komunikacyjny dotyczący rolnictwa i rozwojowi obszarów wiejskich (CAP COMMUNICATION AWARDS 2012).

...więcej

Blisko 39,4 miliarda złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007-13. Polska jest liderem realizacji Programu w Unii Europejskiej.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wdraża Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w najszybszym tempie pośród wszystkich państw Unii Europejskiej

...więcej

Trwa nabór wniosków o wsparcie na odtworzenie produkcji rolnej. Koniec przyjmowania wniosków na modernizację gospodarstw na Podkarpaciu

Od 15 października do 26 listopada 2012 r. można składać  wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych".

...więcej

Będą dodatkowe pieniądze na dopłaty do kredytów z częściową spłatą kapitału (linia kredytowa CSK)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi dla banków współpracujących z ARiMR dodatkowe 3 mln złotych na dopłaty do kredytów z częściową spłatą kapitału (linia kredytowa CSK) udzielanych w 2012 r.

...więcej

Blisko 38,8 miliarda złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007-13. Polska jest liderem realizacji Programu w Unii Europejskiej.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wdraża Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w najszybszym tempie pośród wszystkich państw Unii Europejskiej.

...więcej

MRiRW otrzyma dofinansowanie ze środków Programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaakceptował wniosek pn.; „Zarządzanie energią w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi”.

...więcej

Wyrównywanie płatności bezpośrednich – głównym tematem dyskusji rolnych na Radzie Ministrów UE

W poniedziałek 22.10., w Luksemburgu minister Stanisław Kalemba uczestniczył w posiedzeniu Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa UE (AGRIFISH). Głównym punktem dyskusji, w części rolnej obrad, była kwestia wyrównania dopłat otrzymywanych przez rolników w poszczególnych państwach członkowskich, czyli tzw. konwergencja wewnętrzna.

...więcej

Globalne problemy rolnictwa

Minister Stanisław Kalemba uczestniczył w miniony piątek w otwarciu międzynarodowej konferencji naukowej „Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej”, zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

...więcej

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013. W Polsce działa 336 takich grup.

Wsparcie z cieszących się dużą popularnością działań "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" można oprócz osi 3 PROW 2007 - 2013 otrzymać również w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013 w działaniu 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. W tym przypadku wnioski o udzielenie wsparcia należy składać  do Lokalnych Grup Działania (LGD).

...więcej

Agrokonferencja 2012

Na temat szans i zagrożeń sektora rolno-spożywczego, w kontekście nowej perspektywy finansowej 2014-2020, dyskutowano dziś w Jachrance podczas siódmej Agrokonferencji.

...więcej

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013. W Polsce działa 336 takich grup.

Wsparcie z cieszących się dużą popularnością działań "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" można oprócz osi 3 PROW 2007 - 2013 otrzymać również w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013 w działaniu 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. W tym przypadku wnioski o udzielenie wsparcia należy składać  do Lokalnych Grup Działania (LGD).

...więcej

Od 16 października ARiMR wypłaca wsparcie rolnikom gospodarującym w niekorzystnych warunkach lub trudnym terenie (dopłaty ONW)

W Polsce ponad połowa rolników ubiegających się o dopłaty bezpośrednie, gospodaruje w niekorzystnych warunkach np. na obszarach o zbyt małych albo zbyt dużych opadach deszczu lub w trudnym terenie np. na słabych glebach lub w górach (tzw. obszary ONW).

...więcej

ARiMR wypłaciła, przetwórcom z sektora rolno-spożywczego, ponad 1,5 mld zł w ramach wdrażania PROW 2007-2013

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaczyna finiszować z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  Jednym z największych beneficjentów tego Programu jest przetwórstwo rolno-spożywcze, do którego skierowana została pomoc finansowa w ramach działania "Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej".

...więcej

W październiku ARiMR uruchamia dwa nowe nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2007 - 2013

Od 15 października do 26 listopada 2012 r. będzie można składać  wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych".

...więcej

Są już znane stawki płatności bezpośrednich za rok 2012. Dopłaty w Polsce będą przeliczane wg kursu 4,1038 zł za euro.

Europejski Bank Centralny ogłosił 28 września br. oficjalny kurs euro, zgodnie z którym będą przeliczane i wypłacane dopłaty bezpośrednie za 2012 rok.
 

...więcej

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013. W Polsce działa 336 takich grup.

Wsparcie z cieszących się dużą popularnością działań "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" można oprócz osi 3 PROW 2007 - 2013 otrzymać również w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013 w działaniu 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. W tym przypadku wnioski o udzielenie wsparcia należy składać  do Lokalnych Grup Działania (LGD).
 

...więcej

W październiku ARiMR uruchomi dwa nowe nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2007 - 2013

Od 15 października do 26 listopada 2012 r. będzie można składać  wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych".

...więcej

Blisko 37,4 miliarda złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007-13. Polska jest liderem realizacji Programu w Unii Europejskiej.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wdraża Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w najszybszym tempie pośród wszystkich państw Unii Europejskiej.

...więcej

Blisko 37 miliardów złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007-13. Polska jest liderem realizacji Programu w Unii Europejskiej.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wdraża Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w najszybszym tempie pośród wszystkich państw Unii Europejskiej.

...więcej

Dotacje na działania informacyjne o WPR

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków na działania informacyjne odnoszące się do Wspólnej Polityki Rolnej. Nabór prowadzony jest na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 814/200 z dnia 17 kwietnia 2000 roku.

...więcej

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013. W Polsce działa 336 takich grup.

Wsparcie z cieszących się dużą popularnością działań "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" można oprócz osi 3 PROW 2007 - 2013 otrzymać również w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013 w działaniu 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. W tym przypadku wnioski o udzielenie wsparcia należy składać  do Lokalnych Grup Działania (LGD).

...więcej

Zakończył się tegoroczny nabór wniosków o przyznanie pomocy na posadzenie lasu

31 lipca 2012 r. zakończył się tegoroczny nabór wniosków o przyznanie pomoc rolnikom, którzy chcieli posadzić las na swoich gruntach. Wnioski można było składać w biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na zamieszkanie lub siedzibę rolnika od 1 czerwca.

...więcej

Rozpoczął się naborów wniosków na inwestycje w przetwórstwo ryb oraz działania wodno-środowiskowe. Pierwszego dnia ARiMR przyjęła 200 takich wniosków.

Zakup nowoczesnych linii technologicznych do produkcji przetworów rybnych, wyposażenie zakładów w urządzenia do przechowywania ryb i ich przetworów, a także wdrażanie technologii ograniczających negatywny wpływ na środowisko naturalne, to tylko przykłady inwestycji, które może dofinansować ARiMR w ramach tzw. środka 2.5  "Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu" finansowanego z PO RYBY 2007 - 2013.

...więcej

Tylko do końca lipca ARiMR przyjmuje wnioski od rolników, którzy chcą na swoich gruntach posadzić las

Polska, znajduje się w grupie państw europejskich o największej powierzchni lasów - około 9,3 mln ha. Wyprzedzają nas w tym rankingu jedynie Szwecja, Finlandia, Francja i nieznacznie Niemcy oraz Ukraina.

...więcej

ARiMR ogłasza terminy naborów wniosków na inwestycje w przetwórstwo i obrót rybami i ich przetworami oraz na przedsięwzięcia wodno-środowiskowe

Zakup nowoczesnych linii technologicznych do produkcji przetworów rybnych, wyposażenie zakładów w urządzenia do przechowywania ryb i ich przetworów, a także wdrażanie technologii ograniczających negatywny wpływ na środowisko naturalne, to tylko przykłady inwestycji, które może dofinansować ARiMR w ramach tzw. środka 2.5  "Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu" finansowanego z PO RYBY 2007 - 2013.

...więcej

Dzięki wsparciu z ARiMR finansowanemu z PROW 2007-2013 na wsi powstaje około 34 tysięcy nowych miejsc pracy

Przedszkola, salony fryzjerskie, restauracje, placówki handlowe, warsztaty samochodowe, zakłady produkujące meble czy świadczące usługi budowlane, informatyczne czy księgowe -takie m.in. firmy powstały lub rozwinęły się na terenach wiejskich i w małych miasteczkach dając zatrudnienie ich mieszkańcom, dzięki wsparciu m.in. z działań "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. ARiMR szacuje, że dotychczas, w tych firmach  utworzono około 34 tysięcy nowych miejsc pracy.

...więcej

Wypłata wsparcia z tytułu ONW przebiegła zgodnie z planem

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła ponad 1,35 miliarda z tytułu dopłat ONW za 2011 r. Pieniądze te trafiły na konta bankowe ponad 751 tys. rolników.

...więcej

Zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy z PO RYBY 2007-2013 na inwestycje w rybołówstwie śródlądowym

Na razie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trafiło ponad 20 wniosków o przyznanie dofinansowania na operacje  realizowane w ramach środka "Inwestycje w chów i hodowlę ryb".

...więcej

Od 6 lipca można składać wnioski o przyznanie pomocy m.in. na tworzenie lub restrukturyzację uznanych organizacji producentów ryb

Od 6 lipca do 3 sierpnia 2012 r. będzie można składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na realizację operacji w ramach środka 3.1 "Działania wspólne" która należy do Programu Operacyjnego RYBY 2007 -2013.

...więcej

21,2 miliarda złotych wypłaciła ARiMR z PROW 2007-13.

Polska jest liderem realizacji Programu w Unii Europejskiej.

...więcej

Rolnicy i inni mieszkańcy wsi chwalą pracę ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest dobrze oceniana przez rolników.

...więcej

Archiwum Wiadomości PROWPatronat medialny